Resposta á carta do xefe de Gabinete da Consellería de Educación