I Xornada Acompañamento na primeira infancia en Atera